Akvatisk naturvärdesinventering

I sommar genomförs naturvärdesinventering av Drottningsvik i Östersjön, Valdermarsvik kommun. Viken ingår delvis i Eköns naturreservat och inventeringen är en del av en större naturvärdesinventering på land. Vid inventeringen är det biotop- och artvärden som granskas precis som vid en terrester naturvärdesinventering. Eftersom det krävs att vi ska ut med båt är vi alltid två som inventerar.