Åtgärder mot parkslide i Trollhättan

Vi är i fullgång med att åtgärda bestånd av parkslide samt ett bestånd av jätteslide på fem olika platser i Trollhättan. Just nu sker förstudier för att utveckla en åtgärdsmetod anpassad till de olika bestånden och också för att få kunskap kring växten i Sverige. I egenskap som rådgivare kommer vi vara delaktiga inom alla delmoment och inom kort kommer grävning att påbörjas. Projektet kommer utvärderas noga för att få underlag till kommande åtgärder. 

Parkslide är till följd av sin konkurrenskraft ett reellt hot mot biologisk mångfald. Dess växtsätt och växtkraft kan också orsaka skador på infrastruktur och byggnader vilket utgör ett ekonomiskt hot. Mer om detta kan ni läsa i vår publikation (Försiktighets)åtgärder mot parkslide.