Hantering av parkslide

Problemen med Parkslide lyfts just nu i Svensk media. Förra veckan sändes ett reportage där Tina kommenterade problemen kring spridning av parkslide vid åtgärder på kommunal mark (för att se reportage klicka här).

Vi arbetar med den invasiva främmande arten på olika håll i Västra Götaland i egenskap som rådgivare och är delaktiga inom alla delmoment. Projekten kommer utvärderas noga för att få underlag till kommande åtgärder och också för att få ytterligare kunskap kring parkslide i Sverige. Ett av dessa projekt, som också uppmärksammats via SVT (för att se artikel klicka här), är tillsammans med Lerums kommun. Ni kan läsa mer om detta projekt via www.lerum.se/parkslide. Mer om åtgärder mot parkslide överlag kan ni läsa i vår publikation (Försiktighets)åtgärder mot parkslide.

Behöver du hjälp?

  • Vi gör hanteringsplaner för kommuner,
  • Hjälper till med anmälan och tillståndsansökningar,
  • Erbjuder experthjälp vid sanering.
  • Vi kan också hålla i utbildningar riktade för olika verksamheter.
     Kontakt:
     info@ornborgkyrkander.se