Rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Genom ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer vi i sommar göra rådgivningsbesök hos lantbrukare i Skaraborg som vill veta mer om natur- och kulturvärden på sin gård. Det kan handla om allt från hur betesmarken bör skötas för att vara godkänd enligt villkoren i jordbruksstöden till att bara få andra ögon på sin mark och därigenom kanske upptäcka nya arter eller spår efter forna tiders brukande. Uppdraget har vi fått tack vare mångårig erfarenhet av denna typ av rådgivning. Mer information finns i annonsen nedan.