Ängsmiljöer i Varberg

Nu är vi igång med ett uppdrag kring tätortsnära ängsmiljöer i Varberg. Till en början handlar det om att kartlägga naturvärden i ett antal gräsmiljöer, detta görs genom inventering av dagfjärilar och kärlväxter. Utifrån bl.a. detta underlag ska förslag tas fram för varje område om hur de kan skötas för att utveckla naturvärdena och på sikt bli artrika ängsmiljöer. Viktigt är också att analysera hur markerna hänger ihop för att identifiera lämpliga spridningskorridorer. Kommunen ska sedan utifrån resultatet kunna ta beslut som gynnar den biologiska mångfalden i staden. Uppdraget är en del av ett LONA-projekt som kommunen genomför tillsammans med Naturskyddsföreningen och Hallands botaniska förening.