Tjänster

Behöver du hjälp med Parkslide?

  • Vi gör hanteringsplaner för kommuner,
  • Hjälper till med anmälan och tillståndsansökningar,
  • Erbjuder experthjälp vid sanering.
  • Vi kan också hålla i utbildningar riktade för olika verksamheter.
  • I vissa fall kan vi även fungera som rådgivare åt privatpersoner vilket även kan leda till att vi utför åtgärder.
     Kontakt:
     info@ornborgkyrkander.se