Tjänster

Behöver Ni hjälp med Parkslide?

  • Vi gör hanteringsplaner för kommuner,
  • Hjälper till med anmälan och tillståndsansökningar,
  • Erbjuder experthjälp vid sanering.
  • Vi kan också hålla i utbildningar riktade för olika verksamheter.

Vi arbetar mycket med parkslide och har gått från att ge rådgivning till att medverka vid såväl begränsnings- som saneringsprojekt under senare år. I dessa projekt hjälper vi till vid åtgärdens alla delar: inventering och inmätning, planering och tillstånd, praktiskt genomförande, återställning och övervakning. Projekten varierar mellan en dags arbete för två personer till flera månaders sanering med daglig närvaro av ett flertal personer med olika funktioner (grävning, transport, inmätning, hantlangning etc.

Är du privatperson?

Vi har tyvärr inte kapacitet att arbeta med enskilda projekt för privatpersoner. Vi hänvisar istället till informationen som vi lägger upp på hemsidan. Kanske finns svaret på dina frågor i vår publikation om försiktighetsåtgärder samt våra frågor och svar.